GARANTIES, DEVOLUCIONS I DESENTENIMENT.

La garantia s'aplica sempre i quan el producte sigui utilizat sota les condicions normals d'explotació determinades pels fabricants. PAPELPINTADOONLINE.COM no está obligat a indemnitzar a l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als bens ajens al producte, pèrdues de benefici o lucre cesant, danys que provinguin d'un deteriorament.

Els productes queden fora de garantia pels següents motius:

- Si han rebut, una vegada entregats al client, algún deteriorament per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions o canvi en les tensions eléctriques.

- S'exclouen igualment els productes modificats o reparats pel Client. PAPELPINTADOONLINE.COM no admitirá devolucions en les ventes de mercaderies que puguin ser reproduides o copiades fàcilment i amb caràcter immediat. La devolució de qualsevol mercaderia exigirá l'acord d'ambdues parts.

PAPELPINTADOONLINE.COM només acceptará la devolució de la mercaderia si:

1- En el plaç marcat a l'efecte per la Llei, l'USUARI pot exercitar el seu dret de resolució o desenteniment. En virtud d'allò que es disposa a la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista així com en lo regulat per la normativa comunitaria (Directiva 97/7/CE), PAPELPINTADOONLINE.COM atorgarà un plaç de 7 dies per aquest dret, computat des del moment de recepció de la comanda. En aquest cas el client podrá retornar qualsevol producte sense que existeixi cap tipus d'incidencia. PAPELPINTADOONLINE.COM acceptará l'exercici del mencionat dret únic i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat (no desprecintat) en què li va ser entregat, amb el seu corresponent embalatge original i amb tots els productes que composaven la comanda. El producte ha d'està en perfecte estat i llest per a la venta, a més havent complert els requisits establerts en el punt que descriu l'entrega (4.1. Entrega del producte).
L' USUARI assumirá les despeses derivades de la devolució.

2- PAPELPINTADOONLINE.COM acceptará la devolució de la mercaderia quan, el producte entregat no es correspongués amb el sol·licitat pel client (per causes immputables a ella) o hagi sigut danyat durant el transport: Es produeix quan el producte entregat no coincideix amb l'especificat a la comanda o be ha sigut danyat, intern o externament, durant el seu enviament. 

La mercaderia viatja fins al seu destí assegurada a tot risc. Tant per fer efectiu el seguro como per subsanar qualsevol error en l'entrega, és condició indispensable que es faci constar a l'apartat d'observacions del document d'entrega del transportista, qualsevol incidencia respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge i que es comuniqui a PAPELPINTADOONLINE.COM dita incidencia en el plaç màxim de 24 hores . L'USUARI, abans de firmar l'entrega de la comanda haurá revisat que el producte s'entregui en perfecte estat, si dóna la seva conformitat en el moment de l'entrega s'entén per ambdues parts que el producte ha sigut entregat en perfecte estat. PAPELPINTADOONLINE.COM no tindrá cap responsabilitat en relació amb aquells productes que hagin sigut ja consumits sense cap tipus de incidencia per part de l'USUARI que preten realitzar una reclamació. PAPELPINTADOONLINE.COM quedará exempta de tota responsabilitat en relació amb les possibles rotures o defectes en els envasos del producte produïts després de l'entrega del mateix si no s'han constatat a l'albarà d'entrega. Si no es cumpleixen aquestes condicions, PAPELPINTADOONLINE.COM no assumirá cap responsabilitat sobre dita mercaderia. En aquest cas, totes les despeses de recollida i nova entrega correrán per part de PAPELPINTADOONLINE.COM.

L' USUARI haurá de notificar a PAPELPINTADOONLINE.COM el motiu de la devolució enviant un e-mail a info@papelpintadoonline.com o be trucant al teléfon 938 317 500, indicant:

- Número de comanda.

- Número de factura.

- Teléfon de contacte.

- Motiu pel que desitja realitzar la devolució.

- Causa de la devolució.

- Qualsevol altre observació que cregui pertinent.

Una vegada rebem dita informació, començarem a tramitar la seva incidencia.


Accept

Aquest web utilitza cookies per comptabilitzar dades de navegació. Si continua, considerarem que l'accepta. Per a més informació pot visitar la política de cookies